Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Chia Sẻ VớI BạN Bè

chương trình máy tính

Tải xuống Trình phát VLC thực, dưới dạng chương trình hoặc ứng dụng để xem, chuyển đổi và quay video

Trình phát phương tiện VLC (Videolan), hiện là phiên bản 2.2.1, là một chương trình mã nguồn mở thường được đề cập trong các bài viết của blog này và cùng với Windows Media player và Real Player, là chương trình tham chiếu cho đa phương tiện máy tính. Nói cách khác, đây là chương trình tốt nhất để phát video

Top