Đề XuấT, 2021

Editor Choice

Chia Sẻ VớI BạN Bè

câu hỏi và câu trả lời

Tại sao máy tính gia đình có địa chỉ IP loại 192.168.XX?

Khi sử dụng bộ định tuyến để kết nối với internet, hầu như mọi lúc bạn sẽ thấy rằng tất cả các thiết bị, máy tính hoặc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh kết nối với internet thông qua bộ định tuyến đó đều có địa chỉ IP bên trong 192.168.XX Tại sao trong tất cả các ngôi nhà và văn phòng trên thế giới, các địa chỉ IP

Top