Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Tải xuống Windows 10 Enterprise bằng tiếng Ý (dùng thử miễn phí 90 ngày)

Một cách để dùng thử Windows 10 trên PC mà không phải trả tiền là tải xuống và cài đặt phiên bản Enterprise, có sẵn trong 90 ngày.

Windows 8.1 Enterprise có sẵn để tải xuống trên trang web của Microsoft . và cài đặt trên máy tính 32 bit và 64 bit, bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Ý.

Có thể tải xuống phiên bản đánh giá sau khi đăng ký vào trang web bằng tài khoản Microsoft (Windows Live ID thông thường).

Microsoft chỉ ra rằng phiên bản này sẽ không được kích hoạt và không thể cập nhật hoặc sửa đổi.

Windows 8.1 Enterprise sau đó có thể được sử dụng trong 90 ngày chứ không phải một lần nữa.

Nó phải được kích hoạt (miễn phí) trong vòng 10 ngày kể từ khi cài đặt.

Trên thực tế, đây là phiên bản dùng thử và không phải là hệ thống được cài đặt trên PC chính của bạn.

Yêu cầu hệ thống là bộ xử lý 1GHz hoặc nhanh hơn, RAM 1GB (32 bit) hoặc 2GB (64 bit), dung lượng ổ cứng 20 GB, card đồ họa DirectX 9 với trình điều khiển WDDM.

Cách tốt nhất để làm điều này là cài đặt Windows 10 trong môi trường ảo hoặc cài đặt Windows 10 trên thanh USB để xóa nó khi hết hạn.

Liên kết tải xuống bằng tiếng Ý có được bằng cách nhấn nút Bắt đầu từ trang Trung tâm đánh giá MSDN.

Nếu bạn đã đăng ký, bạn cũng có thể tải xuống Windows 8.1 từ trang web Technet .

Top