Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Hỗ trợ IMAP để nhận Email Outlook.com trên ứng dụng khách và ứng dụng

Lỗ hổng chính của Hotmail, hộp thư của Microsoft, luôn thiếu sự hỗ trợ cho IMAP và thực tế là nó chỉ hỗ trợ POP3.

Đối với nhiều người, điều này có nghĩa là không có gì nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa POP3 và IMAP.

Tóm lại, IMAP, Giao thức truy cập thư Internet là một giao thức Internet cấp ứng dụng cho phép ứng dụng khách email truy cập e-mail trên máy chủ thư từ xa.

So với POP3, IMAP cho phép người dùng truy cập máy chủ từ nhiều ứng dụng thư khách hoặc giao diện hoặc ứng dụng khác nhau và xem cùng một tin nhắn e-mail, vì e-mail được lưu trữ trên các máy chủ thư từ xa cho đến khi người dùng loại bỏ nó.

Nói cách khác, với IMAP, các máy khách như ứng dụng hoặc chương trình di động như Microsoft Outlook và Thunderbird không tải thư xuống máy tính của bạn và không xóa nó khỏi máy chủ mà vẫn để người dùng đọc nó và sử dụng nó như bạn muốn.

Outlook.com hiện hỗ trợ IMAP, điều này có nghĩa là bạn có thể định cấu hình và sử dụng Outlook.com (trước đây là Hotmail hoặc Windows Live Mail) trên các chương trình khác nhau, thông qua các ứng dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh sử dụng giao thức này.

Nếu bạn sử dụng Outlook.com và muốn định cấu hình IMA P, bạn cần thay đổi cài đặt của máy chủ thư để sử dụng dữ liệu máy chủ được hiển thị bên dưới.

Máy chủ thư đến : IMAP

Máy chủ: imap-mail.outlook.com

Cổng máy chủ: 993

Mã hóa: SSL

Máy chủ SMTP gửi đi

Máy chủ: smtp-mail.outlook.com

Cổng máy chủ: 587

Mã hóa: TLS
Ai chưa từng sử dụng Outlook.com, có thể tận dụng cơ hội để thay đổi người quản lý và chuyển sang những gì tôi cho là một trong những dịch vụ webmail email trực tuyến tốt nhất, cùng với Gmail.

Top