Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Ngữ pháp tiếng Ý với các bài tập trực tuyến miễn phí và nghe để học nói tiếng Ý

Để học ngôn ngữ tiếng Ý trên Internet và các quy tắc ngữ pháp phức tạp, có một trang web rất nổi tiếng đáng để ghi nhớ và chèn vào "danh mục" của chúng tôi về Navigaweb.net.

Đây là một cổng thông tin không chỉ được giải thích tất cả các quy tắc ngữ pháp tiếng Ý, với các ví dụ, bao gồm nhiều trường hợp ngoại lệ của ngôn ngữ mà còn có thể, miễn phí và không cần đăng ký, để thực hiện các bài tập trực tuyến với xác minh ngay lập tức.

Rõ ràng, một trang web như vậy trở nên rất hữu ích cho cả học sinh tiểu học và nam sinh trung học, và trên hết, đối với người nước ngoài đã biết nói tiếng Ý nhưng những người không học trường Ý không biết các quy tắc phát âm và viết.

Trang web này là OneWorldItaliano.com, hoạt động ít nhất 6 năm, nếu không muốn nói là nhiều hơn.

Mặc dù là một trang web cũ, nó rất nhanh và dễ sử dụng, với một trang chủ ngay lập tức trình bày các phần khác nhau sẽ được sử dụng:

- Đọc để nghe máy tính;

- Bài tập trực tuyến về ngữ pháp tiếng Ý ;

- Bài tập với sự hiểu biết về văn bản tiếng Ý;

- Các khái niệm ngữ pháp với cách chia động từ và các quy tắc khác;

- Một từ vựng;

- Tục ngữ và cách nói của người Ý.

Đặc biệt, phần với các bài tập bao gồm động từ, tính từ, đại từ, bài viết, trạng từ và tất cả các số liệu và cách chia phức tạp nhất thực sự được thực hiện tốt.

Trong số các bài tập cũng có âm thanh với các mệnh lệnh và đặc biệt là sự hiểu biết về văn bản, ở đâu, sau khi nghe một câu chuyện, bạn phải trả lời các câu hỏi trên video.

Cũng có những cuộc đối thoại điển hình giữa hai người để đọc và nghe.

Mọi thứ đều hoạt động trực tuyến, miễn phí, tải lên nhanh chóng và không phải chờ đợi, không cần tải xuống bất cứ thứ gì trên máy tính của bạn và không phải đăng ký.

Trên trang web SpellCheck có một trình soạn thảo văn bản nơi kiểm tra ngữ pháp và chính tả của những gì được viết.

Sau đó, bạn có thể sao chép và dán những gì đã được viết, ví dụ từ Word và được đánh dấu màu đỏ cho bất kỳ lỗi nào, để sửa chúng.
Trong bài viết khác, tôi nhớ trình kiểm tra chính tả để ghi vào máy tính mà không có lỗi chính tả.

Top