Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Cài đặt Windows 10 trên Raspberry PI 3

Microsoft, như đã công bố một thời gian trước, đã phát hành phiên bản Windows 10 chính thức cũng cho các máy tính mini như Raspberry PI 2 và PI 3 và cho Arduino.

Điều này có nghĩa là ngày nay bạn có thể có PC Windows 10 (phiên bản gọi là Windows 10 IoT Core Insider Preview hoặc Windows 10 cho các thiết bị nhúng ) có đầy đủ chức năng, chỉ tốn 40 euro Raspberry ..

Từ giờ trở đi, với tất cả ý định và mục đích, Raspberry PI 3 (40 Euro) có thể trở thành một máy tính để bàn bình thường .

Chỉ cần tải xuống phiên bản Windows 10 được tối ưu hóa cho Raspberry và cài đặt nó trên thẻ SD để sử dụng.

Dưới đây, hướng dẫn về cách tiến hành.

Để tải xuống và cài đặt Windows 10 trên Raspberry, cần phải có thẻ SD tối thiểu 8 GB và PC có cài đặt Windows 10 ở trên.

Để tải xuống Windows IoT, bạn phải truy cập trang web của Microsoft và nhấn vào phần tải xuống của phiên bản cho Raspberry PI 2 và 3.

Top