Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Cài đặt trình điều khiển card đồ họa AMD và Cài đặt Radeon

Một trong những thành phần chính của máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay là thẻ video.

Trên thị trường có nhiều loại card màn hình khác nhau nhưng bạn có thể nói một cách an toàn rằng ở mức 95%, trên PC hoặc máy tính xách tay có card màn hình AMD hoặc Nvidia hoặc Intel.

Liên quan đến thẻ video của AMD (ATI cũ), bất cứ ai gắn nó, có thể nhận thấy, trên Windows, một quy trình trong quản lý tác vụ (Trình quản lý tác vụ) được gọi là ccc.exe hoặc AMD

Quá trình này được cài đặt bởi gói trình điều khiển AMD cho card đồ họa và chính xác là Trung tâm điều khiển AMD Catalyst .

CCC là viết tắt của Catalyst Control Center, và là một phần của các tiện ích đi kèm với trình điều khiển.

Ngày nay, Trung tâm điều khiển Catalyst đã được thay thế bằng chương trình Cài đặt Radeon

Trên thực tế, Cài đặt Radeonbảng cấu hình của thẻ video AMD và cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt màn hình, hoạt hình 3D và nhiều thông số khác.

Quá trình này luôn hoạt động vì theo cách này, bạn có thể thay đổi cấu hình video bằng các phím nóng mà không phải chơi mọi lúc.

Thông thường, nó được ghi nhận trên máy tính bởi sự hiện diện của biểu tượng AMD màu đỏ, trên thanh tác vụ, gần đồng hồ.

Mặc dù Radeon là một chương trình an toàn tuyệt đối không gây ra vấn đề gì, nhưng nó sẽ tiêu tốn bộ nhớ và nếu bạn không sử dụng máy tính cho các trò chơi video hoặc nếu bạn không có ý định tạo hồ sơ video hoặc tùy chỉnh cài đặt của thẻ, bạn có thể xóa .

Để bắt đầu, bạn có thể thoát khỏi biểu tượng ở phía dưới bên phải để nó không xuất hiện lại.

Để làm điều này, bạn có thể chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu tượng AMD gần đồng hồ và ẩn nó.

Bằng cách này, nó không còn xuất hiện trên màn hình và tiết kiệm một số tài nguyên.

Sau đó, bạn có thể gỡ cài đặt hoàn toàn AMD Radeon và sau đó là bảng điều khiển AMD mà không cần gỡ bỏ trình điều khiển.

Chuyển đến cửa sổ cài đặt và gỡ cài đặt Windows, từ Bảng điều khiển, bạn có thể dễ dàng gỡ cài đặt Bảng điều khiển Catalyst hoặc Cài đặt AMD Radeon theo quy trình xóa thông thường.

Cũng có thể gỡ cài đặt hoàn toàn toàn bộ gói, bao gồm cả trình điều khiển.

Nếu lựa chọn là cài đặt lại trình điều khiển card màn hình từ đầu, không có Cài đặt AMD Radeon, thì bạn phải vào Trình quản lý thiết bị hoặc quản lý thiết bị từ các thuộc tính hệ thống hoặc từ bảng điều khiển Windows.

Trong danh sách các thiết bị có mục Video card bao gồm card đồ họa được máy tính phát hiện.

Bằng cách nhấp vào nút đó bằng nút bên phải, bạn có thể bắt đầu cập nhật phần mềm trình điều khiển và bắt đầu tìm kiếm tự động.

Nếu bạn không tìm thấy gì, thì bạn phải cài đặt trình điều khiển theo cách thủ công bằng cách tải xuống từ trang Tải xuống AMD .

Trang web AMD Driver Download, dành cho thẻ video AMD Radeon và các mẫu khác, cho phép bạn chọn có tải xuống toàn bộ gói bao gồm Trung tâm điều khiển Radeon hay không, nếu bạn chỉ muốn tải xuống Trình điều khiển .

Điều quan trọng cần biết là Cài đặt AMD Radeon độc lập với hoạt động tốt của card đồ họa AMD và tách biệt với các trình điều khiển .

Cũng nên nhớ rằng khi cập nhật trình điều khiển card màn hình AMD, trước tiên bạn phải luôn gỡ cài đặt trình điều khiển cũ.

Top