Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Tiết kiệm Giga và dữ liệu internet với Google Datally (Android)

Google đã ra mắt một ứng dụng mới cho tất cả các điện thoại thông minh Android nhằm kiểm soát lưu lượng truy cập được sử dụng bởi các ứng dụng để bạn có thể lưu kết nối dữ liệu của mình nếu bị giới hạn.

Điều này đặc biệt hữu ích cho những người sử dụng một, hai hoặc ba đăng ký internet Giga và dễ dàng đến cuối tháng mà vẫn còn ít lưu lượng truy cập.

Hơn nữa, kiểm soát lưu lượng truy cập internet rất hữu ích khi đi ra nước ngoài, nếu không có chuyển vùng và nó không có giá trị đăng ký Ý.

Như đã lưu ý trong quá khứ nói về một ứng dụng tương tự ngày nay không còn có sẵn, Opera Max, loại công cụ này cho phép bạn tránh phải trả thêm phí kết nối dữ liệu internet để tiêu thụ với điện thoại thông minh của mình.

Ứng dụng Google cho phép bạn kiểm soát mức tiêu thụ Giga lưu lượng truy cập internet trên Android được gọi là Datally và miễn phí.

Datally hoạt động khác với Opera Max, thay vào đó chỉ là VPN thông qua đó dữ liệu được nén.

Trong trường hợp này, chúng tôi đã thay vào đó là một ứng dụng phân tích lưu lượng cho phép chặn việc sử dụng internet của một số ứng dụng và cung cấp các đề xuất để lưu kết nối dữ liệu và cả kết nối wifi.

Datally sau đó hoạt động để giáo dục người dùng về cách các ứng dụng sử dụng dữ liệu kết nối internet và cách kiểm soát lưu lượng truy cập.

Ứng dụng cũng tích hợp công cụ Data Saver, giống như tính năng Data Saver trong Chrome, hoạt động giống như VPN mà qua đó kết nối internet đi qua, để nén hình ảnh và các yếu tố khác của trang web.

Sau khi tải xuống Datally và sau khi cài đặt nó, bạn phải cho phép ứng dụng giữa các Ứng dụng có quyền truy cập vào dữ liệu sử dụng và chạm vào nút Có ở màn hình đầu tiên.

Nút Quản lý dữ liệu (hiện chỉ bằng tiếng Anh), cho phép bạn kiểm soát Giga được tiêu thụ ngày hôm nay và từ các ứng dụng nào.

Tuy nhiên, nút tìm Wifi xung quanh cho phép bạn tìm kiếm các mạng wifi công cộng và mở trong khu vực, tức là các mạng mà điện thoại đã phát hiện trong quá trình sử dụng.

Khóa quan trọng nhất nằm ở trung tâm, để kích hoạt Trình tiết kiệm dữ liệu .

Khi vào cuối tháng, chúng tôi vẫn sử dụng ít lưu lượng truy cập còn lại hoặc mỗi khi chúng tôi ra nước ngoài, có thể kích hoạt tiết kiệm dữ liệu của Google Datally để giảm 30% về mức tiêu thụ Giga.

Điện thoại Android sẽ hiển thị, trong khu vực thông báo, biểu tượng của kết nối VPN, để báo hiệu việc sử dụng Trình tiết kiệm dữ liệu.

Trong chế độ lưu dữ liệu, chạm vào danh sách các ứng dụng sử dụng internet bạn sẽ thấy, bên cạnh mỗi tên, một khóa.

Chạm vào ổ khóa sẽ loại trừ ứng dụng đó khỏi việc lưu dữ liệu.

Top